Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i FarmPharma AB
FarmPharma AB

FarmPharma AB
Virdings allé 32 B 1tr
754 50 Uppsala

Hemsida:

www.farmpharma.se

Verksamhet:

FarmPharma kommer att verka inom utveckling och distribution av veterinärmedicinska produkter, men den första produkten är för prevention och behandling av bakterie- och virusinfektioner hos nötkreatur.

Ägare:

Uppdatering: Innan företrädesemission i mars-april 2021; Clearstream Banking S.A. Luxemburg 22,36 %, SI-Studio AB 16,75 %, AB SEB Bankas Litauen 4,59 %, Försäkringsbolaget Avanza Pension 4,05 %, Baldzby ApS 2,36 %, Övriga 49,89 %.

Uppdatering: I januari 2019 minskade Double Bond Pharmaceuticals ägarandel från 92 % till 76 %.

Double Bond Pharmaceutical International AB 100 %, vilket i den pågående emissionen kan minska till 66,7 % om emissionen fulltecknas av nya investerare.

Lista:

NGM Nordic SME

Status:

Kommande

Tid:

Oklar tidsplan.

Värdering:

Uppdatering: 26,72 Mkr pre-money och 32,06 post money om hela emissionen under mars-april 2021 fulltecknas.

Uppdatering: 10,77 Mkr post money.

10 Mkr pre-money och 15 Mkr post money om emissionen under juni-september 2018 fulltecknas.

Övrigt:

FarmPharma AB har startats av Double Bond Pharmaceutical International AB och gör under juni-september 2018 en crowdfunding-emission på 5 Mkr. Planen är att notera företaget under 2019.

Uppdatering: I januari 2019 gjorde FarmPharma en riktad emission på 2,15 Mkr vilket minskade DBPs ägarnadel från 92 % till 76 %. Vilken värdering emissionen gjordes till framgick inte.

Uppdatering: Den 27 maj 2019 ska Double Bond ta formellt beslut om att dela ut samtliga aktier i Farm Pharma.

Uppdatering: I slutet av augusti 2019 meddelade Double Bond att det är NGM Nordic-MTF som FarmPharma ska noteras på och att det ska ske under 2020, och där man till NGM angett tredje kvartalet 2020.

Uppdatering: Double Bond har i mitten av oktober 2020 inte kommunicerat varför man missat tidsplanen att notera FarmPharma under tredje kvartalet 2020.

Uppdatering: I slutet av november 2020 meddelade Double Bond att avstämningsdag för utdelning av aktier i FarmPharma är satt till 14 januari 2021.

Uppdatering: I mars 2021 gör FarmPharma en företrädesemission och skriver då att noteringsprocessen ska inledas under fjärde kvartalet 2021 och noteringen genomförd under slutet av 2021.

Uppdatering: Under oktober 2021 kunde innehavarare av teckningsoptioner teckna aktier. I samband med detta meddelade bolaget att tidsplanen för noteringen har flyttats till 2022.

Uppdatering: Vi har kommit till slutet av november 2022 och det finns inga tecken på att en notering är nära förestående.

Uppdaterat: 2022-11-23

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss