Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i EPTI AB
EPTI AB

EPTI AB
Strandvägen 7A
114 56 Stockholm

Hemsida:

epti.com

Verksamhet:

EPTI investerar kapital och operativt stöd till bolag, entreprenörer och grundare för att bygga marknadsledande innovativa företag. EPTI AB hette tidigare Invajo Technologies AB. Invajo Technologies AB hette tidigare Invajo International AB.

Ägare:

Uppdatering: Innan noteringsemissionen; Felix Granander 40,35 %, Angelizer Holding AB (Fredrik Berglund) 23,50 %, Kallskär AB 12,71 %, JC Capital Holding AB 5,56 %, Övriga (31 st) 17,90 %.

Uppdatering: Felix Granander är största externa investerare och ägare.

Huvudägare är Angelizer Holding AB och Speed Ventures AB (Speed Ventures AB är pengar från Harald Mix och operativ ledning av Johan Stael von Holstein).

Lista:

First North

Status:

Genomförd

Tid:

14 maj 2020

Värdering:

Uppdatering: 57,2 Mkr post money.

Uppdatering: 35,2 Mkr pre-money och 57,2 Mkr post money om emissionen i samband med noteringen fulltecknas. 59,2 Mkr post money om även övertilldelningsoptionen fulltecknas. 9 kr per aktie. (Värderingen har sänkts något från vad som först var tänkt pga turbulensen på aktiemarknaden).

Uppdatering: 45 Mkr (pre-money gissningsvis) där en emission på 24 Mkr ska göras. 11,50 kr per aktie.

45,1 Mkr pre-money och 61,1 Mkr post money om hela emissionen under november-december 2018 fulltecknas.

Övrigt:

Invajo gör en pre-IPO via Invesdor under november-december 2018 och meddelar då att de ska göra en IPO under våren 2019 och lista sig på någon av MTF-listorna, dvs Spotlight, NGM Nordic-MTF eller First North.

Uppdatering: Våren 2019 har passerat och ingenting har hörts om en notering igen. Den tidigare kampanjen på Invesdor har gjorts dold och någon IR-information finns inte på Invajos hemsida. En av huvudägarna, Speed Ventures, har vad vi förstår även lagt sin verksamhet på is.

Uppdatering: I bokslutsrapporten för 2018 framgår att man under slutet av 2018 ändrade strategi genom att ställa om från aggressiv och kapitalintensiv tillväxt till fokus på operationell lönsamhet. Den fysiska närvaron i Tyskland och England avvecklades därför. Under året gjordes fyra nyemissioner och årsredovisningen för året utgjorde även kontrollbalansräkningen.

Uppdatering: I början av december 2019 skriver Affärsvärlden på sin ryktessida att Invajo siktar på en notering till våren 2020.

Uppdatering: Bolaget berättade på ett investerarevent i början av mars 2020 att de siktar på att notera sig på First North i april 2020 och i samband med detta göra en IPO på 24 Mkr. Tidsplanen är preliminär.

Uppdatering: Första dag för handel på First North är den 3 april 2020.

Uppdatering: Första dag för handel på First North är den 14 april 2020 enligt en person som verkar ha en nära relation till bolaget. Den 3 april kom från Nordnet, men det verkar ha varit en preliminär tidsplan som råkat leta sig ut publikt.

Uppdatering: Ny preliminär tidsplan för noteringen är maj 2020.

Uppdatering: Notering på First North är planerad till 14 maj 2020. Priset per aktie i IPO:n har sänkts från planerade 11,50 kr till 9 kr, för att ta hänsyn till en något turbulentare aktiemarknad.

Uppdaterat: 2020-05-30

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss