Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i eEducation Albert AB
eEducation Albert AB

eEducation Albert AB
Polhemsplatsen 5-7
411 03 Göteborg

Hemsida:

hejalbert.se

Verksamhet:

Albert är en app och webbtjänst där barn kan lära sig matematik. Erbjudandet har expanderat och lär nu ut fler ämnen och vänder sig även till tonåringar.

Ägare:

Uppdatering: Innan noteringserbjudandet; Schibsted ASA 21,61 %, Abanico Invest AB 9,58 %, Muirfield Invest AB 9,29 %, Arta Mandegari 7,30 %, Salman Eskandari 7,30 %, Samuels Invest AB 7,26 %, RoosGruppen AB 6,70 %, Inbox Capital AB 6,35 %, Helichrysum Gruppen AB 5,59 %.

Schibsted Growth och Håkan Roos finns bland investerarna.

Lista:

First North

Status:

Genomförd

Tid:

1 oktober 2021

Värdering:

600 Mkr pre-money och 865 Mkr post money om noteringserbjudandet inkl övertilldelning fulltecknas. 49 kr per aktie.

Övrigt:

Di skrev i början av september 2021 att Albert ska noteras under hösten 2021 och att SEB är huvudrådgivare.

Uppdatering: I början av september 2021 bekräftade företaget att de ska noteras på First North att den ska ske under första halvan av oktober 2021. Erbjudandet kommer att utgöras av nyemitterade aktier om cirka 265 miljoner kronor (inklusive en övertilldelningsoption om upp till cirka 35 miljoner kronor).

Fem ankarinvesterare har åtagit sig att förvärva aktier till ett belopp om 160 miljoner kronor i Erbjudandet, till ett pris om högst 49 kronor per aktie, vilket motsvarar ett marknadsvärde om upp till omkring 600 miljoner kronor för Bolagets samtliga utestående aktier före erbjudandet. Cornerstoneinvesterarna är Consensus Asset Management AB, Strand Kapitalförvaltning AB, samt nuvarande aktieägare Abanico Invest AB, Muirfield Invest Aktiebolag och RoosGruppen AB.

Uppdatering: Albert noteras på First North den 1 oktober 2021.

Uppdaterat: 2021-10-01

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss