Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i DS SPAC 1 AB

DS SPAC 1 AB

Verksamhet:

DS SPAC 1 ska bli en SPAC. Skapad av Dividend Sweden.

Ägare:

Dividend Sweden AB 100 %

Lista:

NGM Nordic SME

Status:

Kommande

Tid:

Okänd tidsplan.

Värdering:

Övrigt:

DS SPAC 1 AB är ett bolag registrerat och ägt av Dividend Sweden AB som ska göra en SPAC av det. Någon tidsplan har inte kommunicerats. Dividend Sweden brukar inte notera bolag på First North, men det är i april 2021 ännu så länge bara Nasdaq som tillåter SPACs, så återstår att se om man siktar på First North eller om man inväntar att NGM ska tillåta SPACs.

Uppdatering: I början av maj 2021 gör Dividend Sweden ett antal förändringar där en är att DS SPAC 1 AB inte längre ska bli en SPAc.

Dividend Swedens portfölj och hela verksamheten överlåts till det helägda dotterbolaget DS SPAC 1 AB, som avses delas ut till aktieägarna, där 1 aktie i Dividend Sweden ger 1 aktie i DS SPAC 1 AB. DS SPAC 1 AB avser ansöka om listning på NGM Nordic SME och byta namn till Dividend Invest AB.

Uppdaterat: 2021-05-03

Nyemissioner

Inga tidigare nyemissioner finns.

Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss