Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i White Pearl Technology Group AB
White Pearl Technology Group AB

White Pearl Technology Group AB
Cardellgatan 1
114 36 Stockholm

Hemsida:

/whitepearltech.com

Verksamhet:

White Pearl Technology Group består av ett större antal bolag som är verksamma inom informationsteknologi. Koncernen har närvaro i trettio länder. Koncernens verksamhet är inriktad på tillväxtmarknader, särskilt Afrika, Asien, Mellanöstern och i mindre utsträckning Latinamerika. White Pearl Technology Group AB hette tidigare DS Plattformen AB. DS Plattformen AB hette tidigare Dividend Sweden AB.

Ägare:

Lista:

NGM Nordic SME

Status:

Genomförd

Tid:

10 mars 2016

Värdering:

Uppdatering: Emissionerna fulltecknades och dessutom gjordes en riktad emission på 3,5 Mkr.

2,5 Mkr pre-money och 12,5 Mkr post money om erbjudandet fulltecknas inför noteringen. 22,5 Mkr post money om emissionen fulltecknas och utestående konvertibler räknas in.

Övrigt:

Dividend presenterar sig för investerare den 5 november 2015. Vi vet i slutet av oktober 2015 ännu så länge väldigt lite om företaget, men en notering på någon av de mindre listorna under 2016 går att anta.

Uppdatering: Dividend skriver i december 2015 att de ska göra en nyemission i början av 2016 och sedan lista sig på NGM Nordic-MTF under februari 2016.

Uppdatering: Preliminärt listningsdatum är satt till 10 mars 2016.

Uppdaterat: 2016-03-10

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss