Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i BrainCool AB
BrainCool AB

BrainCool AB
Scheelevägen 2
223 81 Lund

Hemsida:

www.braincool.se

Verksamhet:

BrainCool erbjuder produkt för hjärnkylning inom indikationerna stroke, hjärtstillestånd samt neonatalvård.

Ägare:

Största ägare är Cormac Invest AB med 2,02 % av aktierna.

Lista:

First North

Status:

Genomförd

Tid:

29 mars 2023

Värdering:

220 Mkr i marketcap i början av november 2019.

Övrigt:

BrainCool är noterat på Spotlight, men vd meddelade i början av november 2019 att de ska flytta till First North under 2020, samt till Nasdaq Stockholms huvudlista år 2022.

Uppdatering: I början av juli 2020 meddelade Braincool att de har inlett förberedelserna med listbytet till First North.

Uppdatering: I början av december 2020 preciserade Braincool tidsplanen för listbytet till början av 2021.

Uppdatering: I slutet av februari 2021 meddelade Braincool att man arbetar intensivt med listbytet.

Uppdatering: Under våren och början av sommaren har Braincool börjat låtsas som att noteringsarbetet inte finns. Det betyder inte att arbetet inte pågår, men det är inte ett optimalt sätt att kommunicera på. Samtidigt har man dock gjort en riktad emission på 50 Mkr.

Uppdatering: I slutet av september 2021 meddelade Braincool att de flyttar listbytet till andra kvartalet 2022. Samtidigt meddelade man även att strukturen på bolaget görs om.

Uppdatering: Den sista maj 2022 justerade Braincool planerna, man tog bort en mer exakt tidsplan och angav att man under 2022 skulle verka för en notering.

Uppdatering: I slutet av november 2022 meddelade Braincool att de ska verkar för en notering på First North under första kvartalet 2023.

Uppdatering: Den 13 mars 2023 fick Braincool ett villkorat godkännande och listning beräknas kunna ske under slutet av mars 2023.

Uppdatering: Första handelsdag på First North är planerad till 29 mars 2023.

Uppdaterat: 2023-03-31

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss