Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Bonesupport Holding AB
Bonesupport Holding AB

Bonesupport Holding AB
Scheelevägen 19 A
223 70 Lund

Hemsida:

www.bonesupport.com

Verksamhet:

Bonesupport utvecklar och marknadsför Cerament, ett injicerbart benfyllnadsmaterial som appliceras under lokalbedövning och absorberas av kroppen samtidigt som det stimulerar bentillväxt.

Ägare:

Healthcap, Lundbeckfonden, Industrifonden, Carl Westin, Tredje AP-fonden, Tellacq.

Lista:

Nasdaq Stockholm

Status:

Genomförd

Tid:

21 juni 2017

Värdering:

Uppdatering: 1 416 Mkr post money (29 kr).

27-31 kr per aktie.

Övrigt:

AFV skriver på sin ryktessida i slutet av mars 2017 att Bonesupport ska notera sig under andra kvartalet 2017. Vi är inte helt på det klara med om det är First North eller Nasdaq Stockholms huvudlista som är aktuell. Bolaget har hittills tagit in totalt 100 MUSD från investerare.

Uppdatering: I början av juni 2017 skriver DI att Bonesupport ska notera sig innan sommarstiltjen. Artikeln innehåller även en kommentar från VD om att ta in pengar och att en notering är rätt väg. Borde innebära att ett pressmeddelande om notering bara är någon dag bort.

Uppdatering: Bonesupport noteras på börsen den 21 juni 2017.

Uppdaterat: 2017-06-21

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss