Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Doohclick AB
Doohclick AB

Doohclick AB
Magasin 3
115 56 Stockholm

Hemsida:

doohclick.com

Verksamhet:

Doohclick utvecklar och erbjuder Starcorp, en plattform för bokning av media. Doohclick AB hette tidigare Bitlogic Media AB.

Ägare:

AdCityMedia AB, som planerar att dela ut ägandet till sina aktieägare.

Lista:

Annat

Status:

Kommande

Tid:

Ingen känd tidsplan.

Värdering:

Uppdatering: 37,8 Mkr post money.

25,2 Mkr pre-money och 37,8 Mkr post money om hela emissionen i jan-feb 2020 fulltecknas.

Övrigt:

AdCityMedia meddelade i slutet av april 2019 att de ska dela ut Bitlogic Media AB som utvecklar och erbjuder plattformen Starcorp. Man planerar att notera bolaget.

Uppdatering: I slutet av maj 2019 preciserade AdCityMedia tidsplanen för Bitlogic Medias notering till hösten 2019.

Uppdatering: Bolaget har bytt namn till Doohclick AB.

Uppdatering: Aktierna för utdelning från Adcitymedia bokades ut i mitten av september 2019. Planen var inför detta att göra en företrädesemission på ca 10-15 Mkr i samband med detta. En bit in i november 2019 har ännu ingenting nytt sagts om emissionen eller noteringen.

Uppdatering: I slutet av november 2019 skrev Doohclick att planen är att göra en företrädesemission på 12,5 Mkr.

Uppdatering: Under första halvan av februari 2020 gör Doohclick en företrädesemission. Bolaget skrev dock ingenting om noteringsplanen.

Uppdatering: Företrädesemissionen tecknades till 234 %. 83 % tecknades med teckningsrätter och resten utan.

Uppdaterat: 2020-10-03

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss