Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Azelio AB
Azelio AB

Azelio AB
Forsbrogatan 4
662 34 Åmål

Hemsida:

azelio.com

Verksamhet:

Azelio utvecklar och säljer kraftverk baserade på en stirling-motor som drivs med solenergi och gas (även lågkvalitativ), vilket man kombinerar med termisk lagring av energi. Azelio AB hette tidigare Cleanergy AB.

Ägare:

Kent Janér är en betydande ägare.

Lista:

First North

Status:

Genomförd

Tid:

10 december 2018

Värdering:

Uppdatering: 932 Mkr post money. Återstår att se om övertilldelningsoption kommer att användas.

Uppdatering: 690 Mkr pre-money och 990 Mkr post money om emissionen inför noteringen fulltecknas. 1 035 Mkr post money om även övertilldelningsoptionen fulltecknas.

Uppdatering: Bolaget fick in 52 Mkr när teckingsoptioner användes i oktober 2018.

400 Mkr pre-money och 500 Mkr post money vid en emission i juni 2018.

Övrigt:

I slutet av juni 2017 meddelade Jordanfonden att Cleanergy ska noteras under fjärde kvartalet 2017.

Uppdatering: Cleanergy gör en nyemission under juni-juli 2017.

Uppdatering: Tidsplanen är nu preciserad till december 2017.

Uppdatering: I slutet av september 2017 rapporterade P4 Väst att Cleanergy har gjort en nyemission där de fått in 206 Mkr.

Uppdatering: I mitten av november 2017 säger Cleanergy att de ska göra en nyemission och notera sig under våren 2018.

Uppdatering: I början av januari 2018 skrev Cleanergy under ett avtal med marockanska Masen vid en ceremoni i Rabat, Marocko. Avtalet sägs vara ett genombrott och handlar om att en demonstrationsanläggning ska stå klar sommaren 2018, där fokus är att kombinera koncentrerad solkraft, sterlingmotor och energilagring.

Uppdatering: I mitten av maj 2018 meddelar Cleanergy och Masen (Moroccan Agency for Sustainable Energy) att de itensifierar sitt joint venture-samarbete. Masen tar plats i Cleanergys styrelse och ska även finansiera en betydande del av FoU-arbetet inom termisk energilagring, samt industrialisering och affärsutveckling.

Några dagar senare skriver DI om saken. Beloppet som Masen investerar är hemligt men uppges vara betydande. Cleanergys vd Jonas Eklind säger att målet fortsatt är en notering under 2018 men att inga beslut är fattade ännu. Först vill man visa att energilagringstekniken fungerar. I början av juni ska lösningen demonstreras i Åmål.

Uppdatering: Jordanfonden skriver i slutet av maj 2018 att Cleanergy ska notera sig under november 2018. Man skriver vidare att bolaget för tillfället tar in ett mindre belopp från ett fåtal investerare. Vi har samtidigt på forum läst att de tar in 100 Mkr till en pre-money-värdering på 400 Mkr.

Uppdatering: Cleanergy meddelade i mitten av juni 2018 att de tagit in 100 Mkr i en nyemission, samt att man ska notera sig. Cleanergy meddelade vidare att de byter namn till Azelio.

Uppdatering: I mitten av september 2018 säger Jonas Eklind till Di att en notering fortsatt är huvudalternativet.

Uppdatering: I början av november 2018 meddelade Azelio att bolagets tillförts 52 Mkr då 95 % av teckningsoptionerna användes i teckningsperioden som löpte ut den 31 oktober 2018. Teckningsoptionerna gavs ut i samband med en emission under 2017. I juni 2018 gjordes en nyemission på 105 Mkr.

Uppdatering: I mitten av november 2018 meddelade bolaget att de ska notera sig på First North den 10 december 2018 och inför det göra en emission på 300 Mkr. Den 19 november ska prospekt presenteras.

Uppdaterat: 2018-12-10

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss