Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Axolot Solutions Holding AB
Axolot Solutions Holding AB

Axolot Solutions Holding AB
Hamntorget 3 1tr
252 21 Helsingborg

Hemsida:

axolotsolutions.com

Verksamhet:

Axolot Solutions utvecklar miljöteknik inom vattenteknologi. Axolot Solutions Holding AB hette tidigare Olecram AB.

Ägare:

Blasieholmen Investment Group Equity ABs aktieägare.

Lista:

First North

Status:

Genomförd

Tid:

21 november 2018

Värdering:

Uppdatering: Axolot har gjort två emissioner under 2018 på totalt 67 Mkr. Teckningskursen i senaste emissionen var 11 kr per aktie (medföljde även en vederlagsfri teckningsoption).

250 Mkr pre-money och upp till 295 Mkr post money enligt de villkor som Axolot Solutions AB gjorde en emission till under mars 2018.

Övrigt:

Blasieholmen Investment Group Equity AB delade ut Olecram AB till sina aktieägare i december 2016. Det är ett tomt bolag som kommer att användas vid notering av ett operativt bolag, där ett omvänt förvärv görs för att ordna ägarspridning.

Uppdatering: Olecram AB har bytt namn till Axolot Solutions Holding AB och det är alltså detta skal som Axolot Solutions AB använder för att notera sig. Nedan är historiken från Axolot Solutions AB.

---

Jordanfonden skrev i mitten av oktober 2017 att Axolot ska noteras "lite längre fram".

Uppdatering: I början av november 2017 presenterade sig Axolot Solutions för investerare på Blasieholmen Investment Groups event. Man meddelade då att man nu ska göra en nyemission och sedan notera sig, det är två saker som ska vara klara inom sex månader.

Uppdatering: I slutet av januari 2018 skriver Jordanfonden att tidsplanen för Axolots notering är fjärde kvartalet 2018. En mindre emission ska göras, och inför noteringen ska en publik noteringsemission göras.

Uppdatering: I början av februari 2018 skriver Jordanfonden att noteringen av Axolot ska ske inom den närmaste tiden, vilket stämmer överens med vad Axolot tidigare sagt, men motsäger vad Jordanfonden själva skrev för någon vecka sedan.

Uppdatering: Enligt en läsare är det under andra kvartalet 2018 som Axolot ska noteras. Som är brukligt när Blasieholmen Investment Group hjälper företag så ska ett holdingbolag placeras på toppen av Axolot Solutions AB och det ska enligt uppgift vara Olecram AB (som kommer att byta namn).

Uppdatering: I början av mars 2018 säger bolaget att de under mars 2018 ska göra en nyemission på 35-45 Mkr till en pre-money-värdering på 250 Mkr och sedan notera sig på First North.

Uppdatering: I mitten av juni 2018 uppger bolaget till Nyemissioner.se att de befinner sig tidigt i processen för att notera sig.

Uppdatering: I mitten av september 2018 meddelade Axolot Solutions att de har utsett Anita Haak till ny CFO.

Uppdatering: I mitten av september 2018 skriver Jordanfonden att Axolot ska notera sig under fjärde kvartalet 2018.

Uppdatering: I mitten av oktober 2018 skriver Jordanfonden att Axolot ska notera sig under november 2018.

Uppdatering: I början av november 2018 ser vi att Axolot Solutions har fått upp alla sidor för IR-sektionen för att vara noterat på First North.

Uppdatering: I mitten av november 2018 presenterar sig Axolot för investerare.

---

Uppdatering: Axolot börjar handlas på First North den 21 november 2018.

Uppdaterat: 2018-11-21

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss