Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Arla Plast AB
Arla Plast AB

Arla Plast AB
Västanåvägen 2
591 75 Borensberg

Hemsida:

www.arlaplastgroup.com

Verksamhet:

Arla Plast är en tillverkare och leverantör av extruderade skivor i tekniska plastmaterial. Plastskivorna är tillverkade i polykarbonat (PC), akrylnitrilbutadienstyren (ABS) och glykolmodifierad polyetentereftalat (PETG) och har ett stort antal användningsområden, såsom för säkerhetsprodukter, maskinskydd, ishockeyrinkar, växthus, pooltak, ljudbarriärer, skyddsbarriärer, resväskor, fordonsdetaljer samt diverse byggrelaterade användningsområden.

Ägare:

Synnersten Invest AB

Lista:

Nasdaq Stockholm

Status:

Genomförd

Tid:

25 maj 2021

Värdering:

920 Mkr

Övrigt:

I början av maj 2021 meddelade Arla Plast att de ska notera sig på Nasdaq Stockholm under första halvåret 2021. IPO-erbjudandet kommer att bestå av befintliga aktier i bolaget som erbjuds av ägaren Synnersten Invest AB.

Svolder AB (publ), Nortal Investments AB och RoosGruppen AB har åtagit sig att förvärva aktier i Erbjudandet för ett belopp om högst cirka 230 miljoner kronor till en värdering om upp till cirka 920 miljoner kronor, beräknat som marknadsvärde för samtliga utestående aktier i Bolaget.

Carnegie Investment Bank är Sole Global Coordinator och Bookrunner.

Uppdatering: Arla Plast börjar handlas på Nasdaq Stockholm den 25 maj 2021.

Uppdaterat: 2021-05-25

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss