Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Aquaticus Real Estate AB
Aquaticus Real Estate AB

Aquaticus Real Estate AB
Regeringsgatan 38
115 56 Stockholm

Hemsida:

www.aquaticus.se

Verksamhet:

Aquaticus Real Estate är ett enfastighetsbolag som äger fastigheten Sundbyberg Fröfjärden 3, vilken huvudsakligen är en kontorsfastighet där hyresgästen Xylem bedriver forskning och utveckling.

Ägare:

De som investerar i erbjudandet 100 %.

Lista:

Spotlight

Status:

Genomförd

Tid:

9 juli 2021

Värdering:

308 Mkr. 100 kr per aktie.

Övrigt:

Aquaticus Real Estate noteras på Spotlight den 2 juli 2021.

Bolaget ska ge 7 % i utdelning baserat på kursen 100 kr.

Uppdatering: Aquaticus Real Estate noteras inte den 2 juli 2021, men antagligen fortfarande under juli 2021.

Uppdatering: Bolaget noteras på Spotlight den 9 juli 2021 via BTA:er. Konvertering av BTA (SE0016127559) till stamaktier beräknas ske mellan 26-30 juli 2021, så snart nyemissionen har registrerats av Bolagsverket. Handeln med BTA planeras att stoppas efter handelns stängning den 23 juli 2021 och vara handelsstoppad under konverteringsperioden 26-30 juli 2021. Första dag för handel med stamaktier planeras till den 2 augusti 2021. När konvertering har skett kommer stamaktierna att inneha ISIN: SE0015244132.

Uppdaterat: 2021-07-09

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss