Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i AppSpotr AB
AppSpotr AB

AppSpotr AB
Skånegatan 29
412 52 Göteborg

Hemsida:

www.appspotr.com

Verksamhet:

Appspotr har utvecklat en plattform gör det möjligt för vem som helst att bygga appar för mobilen.

Ägare:

Uppdatering: Innan nyemissionen inför noteringen ALMI Invest Västsverige AB 19,3 %, Starbright Sweden AB 8,5 %, Benolin Holding AB 7,5 %, Patric Bottne 5,3 %, Pin by Pro AB 5,1 %, Lissåker Consulting AB 4,8 %, Per Bernhult 4,0 %, Entreprenörskapital Kurtin AB 3,2 %, Entreprenörskapital Eskarp AB 3,1 %, Västkustens Affärsänglar AB 2,6 %, Övriga (63 aktieägare) 36,5 %.

Innan nyemissionen i juni 2016; Almi Invest Västsverige AB 20,1 %, Benolin Holding 10,1 %, Starbright Sweden AB 9,7 %, Patric Bottne 7,2 %.

Lista:

Spotlight

Status:

Genomförd

Tid:

19 december 2016

Värdering:

Uppdatering: 56,9 Mkr post money.

Uppdatering: 44,7 Mkr pre-money och 54,9 Mkr post money om emissionen inför noteringen fulltecknas. 56,9 Mkr post money om även övertilldelningen används fullt ut.

31 Mkr pre-money och 41 Mkr post money om private placement-emissionen under sommaren 2016 fulltecknas.

Övrigt:

I mitten av juli 2016 meddelar AppSpotr att de håller på med en emission på 10 Mkr och att de tittar på en notering i närtid. Emissionen på 10 Mkr är inte en noteringsemission. Marknadsplatser som kan komma i fråga är någon av MTF:erna, dvs Aktietorget, First North och NGM Nordic MTF.

Uppdatering: Det är Aktietorget AppSpotr planerar att notera sig på.

Uppdatering: I början av november 2016 meddelade AppSpotr att de genomfört en nyemission. Meddelandet var dock riktat till kunderna, så det var väldigt sparsmakat med information.

Uppdatering: AppSpotr noteras på Aktietorget den 19 december 2016.

Uppdaterat: 2016-12-20

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss