Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Amniotics AB
Amniotics AB

Amniotics AB
Scheelevägen 2
223 81 Lund

Hemsida:

www.amniotics.com

Verksamhet:

Amniotics har patentsökt en metod för att tillvarata nyupptäckta stamceller ur fostervatten. Amniotics AB hette tidigare Longboat Amniotics AB. Longboat Amniotics AB hette tidigare Longboat Explorers AB.

Ägare:

Uppdatering: Innan noteringsemissionen; LSCS Invest AB 12,59 %, Deflexum AB 12,03 %, Theope Seed Capital AB 10,79 %, Parminus Investment AB 7,21 %, Epirocure Management AB 6,11 % LU Holding AB 6,04 %, Perspektiv Invest i Lund AB 5,46 %.

I oktober 2015 investerade LU Innovation System AB, Perspektiv Invest AB och Christer Fåhraeus.

Lista:

First North

Status:

Genomförd

Tid:

6 juli 2021

Värdering:

Uppdatering: 325,2 Mkr post money

265,2 Mkr pre-money och 333,2 Mkr post money om noteringsemissionen inkl övertilldelning blir fulltecknad.

Övrigt:

I början av mars 2018 presenterar sig Longboat Explorers för investerare på Life Science-dagen i Göteborg, detta tillsammans med vilka de tidigare investerarna är borde innebära att bolaget har noteringsplaner.

Uppdatering: Finwire rapporterar från Life Science-dagen i början av mars 2018 att Longboat Explorers säger att de ska ta in 2 MEUR under tredje kvartalet 2018 och siktar på en notering under 2019.

Uppdatering: I mitten av mars 2019 skriver bolaget "Styrelsen i Longboat Amniotics meddelar att man byter VD i bolaget från och med 1. Juni. Ny VD blir Kåre Engkilde, PhD Immunologi, som närmast kommer från Agilent Technologies i Danmark där han varit chef för Medical & Clinical Affairs."

Uppdatering: I slutet av mars 2019 skriver bolaget "Longboat hoppas kunna nå kommersiell fas ungefär vid årsskiftet, och avser att under kvartal tre i år för första gången göra en extern kapitalrunda."

Uppdatering: Bolaget har bytt namn från Longboat Explorers till Longboat Amniotics.

Uppdatering: I början av juli 2019 meddelade Almi Invest att har investerat 4 Mkr i en emission på totalt drygt 20 Mkr, där även privatinvesteraren Lars Stigsson deltog.

Uppdatering: Uppdatering: Bolaget har bytt namn från Longboat Amniotics till Amniotics.

Uppdatering: Amniotics noteras på First North den 6 juli 2021.

Uppdaterat: 2021-07-06

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss