Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Akademibokhandeln

Akademibokhandeln

Hemsida:

www.akademibokhandeln.se

Verksamhet:

Akademibokhandeln, som består av Akademibokhandeln och Bokus, erbjuder böcker via butik, internet och streaming.

Ägare:

Volati AB

Lista:

Nasdaq Stockholm

Status:

Kommande

Tid:

2021 är sannolikt

Värdering:

Övrigt:

Ägaren Volati meddelade i mitten av februari 2021 att de överväger att dela ut Akademibokhandeln till stamaktieägarna och notera bolaget.

"Styrelsens ambition är att slutföra utvärderingen under våren 2021 och återkomma till aktieägarna med mer information inför årsstämman den 28 april 2021. Eventuellt beslut om utdelning av aktier i Akademibokhandeln fattas av Volatis bolagsstämma."

Uppdaterat: 2021-02-19

Nyemissioner

Inga tidigare nyemissioner finns.

Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss