Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i Advanced SolTech Sweden AB
Advanced SolTech Sweden AB

Advanced SolTech Sweden AB
Upplagsvägen 1
117 43 Stockholm

Hemsida:

advancedsoltech.se

Verksamhet:

Advanced SolTech Swedens (ASAB) verksamhet består i att genom utlåning till koncernbolag finansiera solenergianläggningar i Kina som ägs och löpande underhålls av Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd. (ASRE) eller dess helägda lokala dotterbolag. Som säkerhet för utlånade medel erhåller man säkerheter i underliggande tillgångar (solenergianläggningar och kundfordringar).

Ägare:

SolTech Energy Sweden AB 51 %, Advanced Solar Power Hangzhou Inc. 49 %.

Lista:

First North

Status:

Genomförd

Tid:

29 oktober 2021

Värdering:

27 kr per aktie i noteringserbjudandet.

Övrigt:

Ägarna hade planerat att notera Advanced SolTech Sweden AB under andra kvartalet 2018. I mitten av augusti 2018 meddelade man dock att den nya tidsplanen är senhösten 2019.

Uppdatering: I mitten av april 2019 meddelade bolaget att de har rekryterat Max Metelius till rollen som CFO/COO i bolaget. Man skriver även att Metelius erfarenheter kommer att bli mycket värdefulla inför den planerade noteringen på First North under fjärde kvartalet 2019.

Uppdatering: I slutet av augusti 2019 preciserar SolTech Energy tidsplanen för noteringen av Advanced SolTech till november-december 2019.

Uppdatering: I mitten av september 2019 meddelade Soltech Energy att Advanced Soltech har utsett rådgivare för noteringen. "...har utsett Carnegie Investment Bank AB och DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige, till finansiella rådgivare i samband med den planerade noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market. DLA Piper har utsetts till legal rådgivare, PWC har utsetts till rådgivare i noteringsfrågor och FNCA har engagerats som Certified Adviser."

Uppdatering: Soltech meddelade i slutet av oktober 2019 att noteringen av ASAB förskjuts till "första delen" av 2020.

Uppdatering: I slutet av januari 2020 meddelade Soltech Energy att Advanced Soltechs plan att ge ut gröna obligationer med DNB Markets och Nordea som rådgivare som kommunicerades i mitten av januari förskjuts. Coronaviruset uppges vara orsaken.

"Samarbetet med DNB Markets och Nordea i syfte att emittera gröna obligationer, utgör alltjämt tillsammans med den tidigare aviserade avsikten att notera ASAB:s aktier på Nasdaq First North Growth Market, den nya finansieringsplanen för den fortsatta expansionen i Kina."

Uppdatering: I mitten av mars 2020 meddelade SolTech att noteringen av Advanced SolTech Sweden skjuts på framtiden tills förutsättningarna är mer gynnsamma.

"Med hänsyn till rådande förutsättningar på världens finansmarknader till följd av coronavirusets globala spridning, har ASAB i samråd med sina rådgivare beslutat att skjuta på den planerade noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market intill dess att mer gynnsamma förutsättningar föreligger.

Samarbetet med Carnegie Investmentbank och DNB Markets i syfte att notera Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market ligger fast, och utgör tillsammans med den tidigare aviserade planen att emittera gröna obligationer tillsammans med Nordea och DNB Markets, Bolagets finansieringsplan för den fortsatta expansionen i Kina.

I syfte att säkerställa tillväxten i Kina i det korta perspektivet utvärderar nu ASAB tillsammans med sina rådgivare alternativa finansieringsmöjligheter."

Uppdatering: I slutet av maj 2020 meddelades ett antal förändringar i ledning och styrelse. Max Metelius (nuvarande CFO/ COO) kommer att ta över vd-rollen från och med den 24 juni 2020. Nuvarande vd Frederic Telander blir i stället arbetande styrelseordförande.

Uppdatering: I början av september 2020 meddelade Advanced Soltech att deundersöker möjligheten att genomföra en preferensaktieemission om upp till 150 Mkr.

Uppdatering: I september 2020 gjorde Advanced Soltech Sweden en emission av preferensaktier på 131,5 Mkr. Villkoren för emissionen av preferensaktier har utformats med en kommande notering i åtanke. JOOL Corporate Finance AB har agerat som bolagets corporate finance-rådgivare i transaktionen. SIP Nordic Fondkommission AB har varit arrangör och Roschier Advokatbyrå AB legal rådgivare.

Uppdatering: I början av juli 2021 meddelade bolaget att de vill göra en riktad emission på 75 Mkr avseende preferensaktier och att detta skulle ske innan den planerade noteringen.

Uppdatering: I början av september 2021 gjordes en emission av preferensaktier på 24,4 Mkr.

"Nyemissionen sker för att kunna tillvarata existerande affärsmöjligheter och säkerställer samtidigt en fortsatt offensiv expansionsstrategi utan avbrott, innan tilltänkt notering av Advanced Soltechs aktier på First North Growth Market tillsammans med DNB och Carnegie."

Uppdatering: Avanced Soltech noteras på First North den 29 oktober 2021.

Uppdaterat: 2021-10-29

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss