Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Börsnotering i ACQ Bure AB
ACQ Bure AB

ACQ Bure AB
Nybrogatan 6
114 34 Stockholm

Hemsida:

www.acq.se

Verksamhet:

ACQ Bure är förvärvsbolag (SPAC) etablerat av Bure Equity AB. Potentiella målbolag innefattar primärt onoterade, hållbara, nordiska högkvalitativa företag med ett bolagsvärde uppgående till cirka 3–7 miljarder kronor, och som verkar på marknader med stor potential eller på nischmarknader där målbolaget har en ledande position.

Ägare:

Uppdatering: Efter noteringserbjudandet; Bure Equity AB 20,0 %, AMF Pensionsförsäkring AB 10,9 %, Fjärde AP-fonden 10,0 %, AMF Fonder AB 8,6 %, SEB Fonder 5,7 %, SEB-Stiftelsen, Skandinaviska Enskilda Bankens Pensionsstiftelse 4,9 %.

Efter erbjudandet (exklusive optioner); Bure Equity AB 20 %, Ankarinvesterare 40 %.

Lista:

Nasdaq Stockholm

Status:

Genomförd

Tid:

25 mars 2021

Värdering:

3 500 Mkr post money, exklusive optioner.

Övrigt:

ACQ Bure AB är en SPAC som etableras av Bure och som noteras på Nasdaq Stockholm under tidig vår 2021.

Inför den planerade Noteringen på Nasdaq Stockholm har ankarinvesterare, innefattande AMF Pensionsförsäkring, AMF Fonder, Fjärde AP-fonden, SEB Fonder, och SEB-Stiftelsen åtagit sig att teckna aktier motsvarande totalt cirka 40 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget efter Erbjudandet. Vidare kommer Bure att teckna aktier motsvarande cirka 20 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget efter Erbjudandet. Sammantaget motsvarar teckningsåtaganden från både ankarinvesterare och Bure totalt cirka 60 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget efter erbjudandet.

Uppdatering: ACQ Bure noteras på Nasdaq Stockholm den 25 mars 2021.

Uppdaterat: 2021-03-25

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss