Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Zwipe AS

Zwipe AS

Zwipe AS
Rådhusgata 24
0151 Oslo, Norge

Hemsida:

zwipe.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Zwipe utvecklar och erbjuder biometriska autentiseringslösningar inom främst betalningar, åtkomstkontroll och identifikation.

Teckningsperiod:

30 augusti 2021 - 30 augusti 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

104 MNOK

Teckningskurs:

26,10 NOK

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till Erik Selin Fastigheter AB.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss