Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i ZignSec AB

ZignSec AB

ZignSec AB
Bibliotekstorget 8
171 45 Solna

Hemsida:

/zignsec.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

ZignSec erbjuder en id-plattform så att företag kan säkerställa identiteten på sina kunder.

Teckningsperiod:

7 juli 2022 - 21 juli 2022

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

59,2 Mkr + 20 Mkr

Teckningskurs:

3,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

5 juli 2022

Värdering:

118,4 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:2. För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls i företrädesemissionen en (1) teckningsrätt. Innehav av två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Teckningsförbindelser om totalt cirka 43,9 MSEK har erhållits från styrelsen och ledningsgruppen, samt andra aktieägare i Bolaget, Wyzer Ltd och Web Shield Ltd och ett antal befintliga och externa investerare. Företrädesemissionen är således säkerställd till cirka 74 procent genom teckningsförbindelser.

Företrädesemissionen genomförs med avsikten att finansiera uppskjutet vederlag till Web Shield Ltd, produktutveckling och expandera bolagets säljorganisation.

Övertilldelningsoptionen som styrelsen kan komma att besluta om omfattar upp till 5 714 285 aktier och kan komma att tillföra ZignSec ytterligare högst 20 MSEK, för det fall företrädesemissionen blir övertecknad.

Uppdatering: ZignSec har senarelagt datumen för emissionen, ny teckningsperiod är 7-21 julil 2022. Det konstiga är att rätten att delta i företrädesemissionen redan hade frånskiljts när datumen ändrades, så vilka rättigheter som aktie förde med sig ändrades i efterhand.

Uppdaterat: 2022-06-23

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss