Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Zeptagram AB

Zeptagram AB

Zeptagram AB
Bågskyttestigen 2
413 19 Göteborg

Hemsida:

www.zeptagram.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Zeptagram erbjuder en plattform/börs för musikrättigheter samt andra IP-rättigheter som hanteras med hjälp av blockchainteknik. Plattformen gör det möjligt för personer att investera i musik.

Teckningsperiod:

11 februari 2021 - 22 mars 2021

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

6 Mkr

Teckningskurs:

4 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

23,7 Mkr pre-money

Villkor:

Öppen för allmänheten. Löpande teckning.

Post:

Minimum 1500 aktier.

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss