Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Ytrade Group AB

Ytrade Group AB

Ytrade Group AB
Östermalmsgatan 87 BV
114 59 Stockholm

Hemsida:

www.yaytrade.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Yaytrade är en marknadsplats där användare kan sälja och köpa second hand-kläder och livsstilsprodukter från privatpersoner, influencers och företag. Användare kan sälja själva eller låta Yaytrade göra allt från att hämta till att sälja kläderna.

Teckningsperiod:

9 februari 2021 - 23 februari 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

35 Mkr + 2,5 Mkr

Teckningskurs:

27 kr per unit / 4,50 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

49 Mkr pre-money

Villkor:

Öppen för allmänheten. En Unit består av sex (6) nyemitterade aktier och en (1) vederlagsfri TO1 samt en (1) vederlagsfri TO2. Teckningsoptionerna är befintliga och innehas av bolaget.

Post:

1 unit, minimum 200 units.

Övrigt:

Ytrade noteras på First North den 9 mars 2021.

Yaytrade har erhållit teckningsåtaganden om totalt cirka 26 Mkr. Befintliga ägare står för drygt 18 MSEK av dessa åtaganden. Bland de som på förhand åtagit sig att teckna Units kan nämnas Provider Investment AB (Johan Hernmarck), Thoren Tillväxt AB, Palmstierna Invest AB (Carl Palmstierna) och AVEACTING Ltd (Alicia Agneson).

En (1) TO1 berättigar till teckning av en nyemitterad aktie i Bolaget under perioden 1 maj 2022 till 31 maj 2022 till en teckningskurs per aktie motsvarande 5,4 SEK.

En (1) TO2 berättigar till teckning av en nyemitterad aktie i Bolaget under perioden 1 maj 2023 till 31 maj 2023 till en teckningskurs per aktie motsvarande 5,4 SEK.

Uppdaterat: 2021-02-10

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss