Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Xpecunia Nordic AB

Xpecunia Nordic AB

Xpecunia Nordic AB
Taptogatan 6
115 26 Stockholm

Hemsida:

www.xpecunia.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Xpecunia ägnar sig åt mining av kryptovalutor, samt producerar miljövänlig energi via dotterbolag.

Teckningsperiod:

15 maj 2021 - 30 maj 2021

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

45 Mkr

Teckningskurs:

6 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

161,6 Mkr pre-money

Villkor:

Öppen för allmänheten.

Post:

Övrigt:

Efter emissionen noteras Xpecunia på NGM Nordic SME.

I skrivande stund är datumen inte kända, 15-30 maj 2021 är bara ungefärliga. Bolagets plan är att IPO:n ska ske under maj 2021.

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser på 36,7 Mkr.

"I samband med spridningsemissionen avser Xpecunia genomföra en kvittningsemission riktad till U. Seger Holding AB till samma villkor som i Erbjudandet. Den riktade emissionen uppgår till 312 500 aktier, motsvarande 1 875 000 SEK. Syftet med den riktade emissionen är att fullfölja förvärvet av den fastighet där Zincumanläggningen befinner sig. Den totala köpeskillingen uppgår till 4 MSEK, varav den kontanta delen ska erläggas senast den 30 juni 2021."

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss