Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i XMReality AB

XMReality AB

XMReality AB
Diskettgatan 11 B
583 35 Linköping

Hemsida:

xmreality.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

XMReality ska vara marknadsledare inom remote guidance och revolutionera kunskapsdelning genom augmented reality.

Teckningsperiod:

7 december 2022 - 21 december 2022

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

5,9 Mkr

Teckningskurs:

0,55 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad emission.

Post:

Övrigt:

Två (2) teckningsoptioner av serie TO1 berättigar, under perioden 8 – 19 maj 2023, till teckning av en (1) ny aktie i XMReality till ett lösenpris motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för XMRealitys aktie på Nasdaq First North Growth Market under en period om 10 handelsdagar som föregår lösenperioden, dock lägst 0,55 SEK och högst 1,00 SEK per aktie.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss