Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i XMReality AB

XMReality AB

XMReality AB
Diskettgatan 11 B
583 35 Linköping

Hemsida:

xmreality.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

XMReality ska vara marknadsledare inom remote guidance och revolutionera kunskapsdelning genom augmented reality.

Teckningsperiod:

21 februari 2020 - 4 mars 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

35,8 Mkr

Teckningskurs:

2,10 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

18 februari 2020

Värdering:

35,8 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. En (1) befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen berättigar till en (1) teckningsrätt och en (1) teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget. Allmänheten har möjlighet att anmäla intresse att teckna sig i emissionen utan företrädesrätt.

Post:

Övrigt:

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från befintliga aktieägare, styrelse och ledning om cirka 9,5 MSEK, motsvarande cirka 26,5 procent av Företrädesemissionen, samt garantiåtaganden från ett fåtal välrenommerade kvalificerade investerare om cirka 26,3 MSEK, i vilken Investment AB Spiltan har det största åtagandet med 8,1 MSEK i en så-kallad toppgaranti. Företrädesemissionen är således säkerställd till 100 procent. Därutöver har Handelsbanken Fonder, med 9,4 procent av kapitlet, ställt sig positiva till emissionen och förklarat att de avser teckna sin pro rata-andel.

Uppdaterat: 2020-02-18

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss