Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Xintela AB

Xintela AB

Xintela AB
Medicon Village
Lund

Hemsida:

xintela.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Xintela är ett bioteknikföretag verksamt inom stamcellsterapi.

Teckningsperiod:

27 juni 2022 - 12 juli 2022

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

44,6 Mkr

Teckningskurs:

0,25 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

22 juni 2022

Värdering:

22,3 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 2:1. Innehav av 1 aktie på avstämningsdagen ger 2 teckningsrätter. 1 teckningsrätt ger rätt att teckna 1 ny aktie.

Post:

Övrigt:

Obs, 1-15 juni är bara ett ungefärligt datum, i skrivande stund har inte exakta datum kommunicerats.

Förutom företrädesemissionen så gör Xintela även en riktad emission.

Företrädesemissionen omfattas i sin helhet av tecknings- och garantiåtaganden. Teckningsförbindelser från styrelse och ledning uppgår till cirka 1 MSEK. Därutöver omfattas Företrädesemissionen dels av s.k. bottengarantier upp till cirka 80 procent av Företrädesemissionen, dels av s.k. toppgarantier för resterande del av Företrädesemissionen.

Uppdatering: Teckningsperioden är satt till 27 juni - 12 juli 2022.

Uppdatering: Cirka 57 procent av företrädesemissionen tecknades med stöd av teckningsrätter och cirka 43 procent tecknades utan stöd av teckningsrätter.

Uppdaterat: 2022-07-18

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss