Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Xintela AB

Xintela AB

Xintela AB
Medicon Village
Lund

Hemsida:

xintela.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Xintela är ett bioteknikföretag verksamt inom stamcellsterapi.

Teckningsperiod:

16 juni 2021 - 17 juni 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

25 Mkr eller mer

Teckningskurs:

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad emission via ett accelererat bookbuilding-förfarande anordnat av Vator Securities.

Post:

Övrigt:

Xintela inledde efter marknadens stängning den 16 juni 2021 en emission på 25 Mkr där man är öppen för att ta in mer pengar.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss