Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Xintela AB

Xintela AB

Xintela AB
Medicon Village
Lund

Hemsida:

xintela.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Xintela är ett bioteknikföretag verksamt inom stamcellsterapi.

Teckningsperiod:

1 oktober 2018 - 15 oktober 2018

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

24,8 Mkr

Teckningskurs:

3 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

26 september 2018

Värdering:

91 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 3:11. Varje aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt. Elva (11) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier.

Post:

Övrigt:

Emissionen är garanterad till cirka 60 procent genom garantiåtagande.

Uppdatering: Bolaget avbryter företrädesemissionen, gör i stället en riktad emission till 6 kr per aktie.

Uppdaterat: 2018-09-24

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss