Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Xhail AB

Xhail AB

Xhail AB
Karlavägen 84
115 22 Stockholm

Hemsida:

xhail.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Xhail har en plattform som låter användare att skapa musik automatiskt. Xhail AB hette tidigare IFOX Investments AB. IFOX Investments AB hette tidigare Interfox Resources AB. Interfox Resources AB hette tidigare Archelon Mineral AB.

Teckningsperiod:

13 maj 2020 - 8 juni 2020

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

30 Mkr

Teckningskurs:

0,12 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till ett på förhand vidtalade investerare som är färre än 150 fysiska eller juridiska personer och som inte är kvalificerade investerare.

Post:

Övrigt:

Emissionen är genom teckningsförbindelser säkerställd till, för närvarande, ca 17 procent, dvs 5 MSEK.

Denna riktade emission är en av flera transaktioner som bolaget gör.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss