Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Xhail AB

Xhail AB

Xhail AB
Karlavägen 84
115 22 Stockholm

Hemsida:

xhail.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Xhail har en plattform som låter användare att skapa musik automatiskt. Xhail AB hette tidigare IFOX Investments AB. IFOX Investments AB hette tidigare Interfox Resources AB. Interfox Resources AB hette tidigare Archelon Mineral AB.

Teckningsperiod:

27 februari 2017 - 21 april 2017

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

22,1 Mkr

Teckningskurs:

3 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

23 februari 2017

Värdering:

176,8 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:8. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Åtta (8) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie

Post:

Övrigt:

Uppdatering: Företrädesemissionen är nu 100% säkerställd genom garantier.

Uppdatering: Interfox Resources förlänger teckningstiden till den 31 mars 2017.

Uppdatering: Interfox Resources förlänger teckningstiden till den 21 april 2017.

Uppdaterat: 2017-03-31

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss