Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Xhail AB

Xhail AB

Xhail AB
Karlavägen 84
115 22 Stockholm

Hemsida:

xhail.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Xhail har en plattform som låter användare att skapa musik automatiskt. Xhail AB hette tidigare IFOX Investments AB. IFOX Investments AB hette tidigare Interfox Resources AB. Interfox Resources AB hette tidigare Archelon Mineral AB.

Teckningsperiod:

7 september 2015 - 7 september 2015

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

22,4 Mkr

Teckningskurs:

3,20 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

142 Mkr pre-money.

Villkor:

Nyemissionen riktades till en begränsad grupp kvalificerade investerare. Största tecknare är Gryningskust Holding AB, Capensor Capital AB, Peter Eriksson samt Friends Provident med en sammanlagd teckning om 15,2 miljoner kronor. Det totala antalet tecknare är 10.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss