Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Xavitech AB

Xavitech AB

Xavitech AB
Industrigatan 17
871 53 Härnösand

Hemsida:

www.xavitech.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Xavitech är en större delägare i it-konsulten Frontwalker Group. Vidare äger man Xavitech Micropumps AB som ska knoppas av.

Teckningsperiod:

15 oktober 2020 - 29 oktober 2020

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

28,6 Mkr

Teckningskurs:

1,30 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

13 oktober 2020

Värdering:

28,6 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. Varje befintlig aktie i Xavitech, oavsett aktieslag, ger en teckningsrätt, och en teckningsrätt ger rätt att teckna en ny aktie av serie B.

Post:

Övrigt:

Syftet med emissionen är att emissionslikviden ska användas för förvärv samt att återbetala Xavitechs förvärvsslån som för närvarande uppgår till cirka 13,7 MSEK.

Bolagets största aktieägare, Empir Group AB, som representerar cirka 41,8 procent av aktierna och cirka 42,4 procent av rösterna i Xavitech, har åtagit sig att teckna sin pro rata-andel av företrädesemissionen, vilket motsvarar en total nyinvestering i Xavitech om minst cirka 12 MSEK. Teckningsåtaganden motsvarar således cirka 41,8 procent av företrädesemissionen.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss