Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Xavitech AB

Xavitech AB

Xavitech AB
Industrigatan 17
871 53 Härnösand

Hemsida:

www.xavitech.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Xavitech är en större delägare i it-konsulten Frontwalker Group. Vidare äger man Xavitech Micropumps AB som ska knoppas av.

Teckningsperiod:

9 juni 2020 - 25 juni 2020

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

20 Mkr

Teckningskurs:

1,25 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

5 juni 2020

Värdering:

20 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. Varje befintlig aktie i Xavitech berättigar till en teckningsrätt, och en teckningsrätt ger rätt att teckna en ny aktie.

Post:

Övrigt:

Bolagets största aktieägare, Empir Group AB, som representerar cirka 28,4 procent av aktierna och cirka 29,8 procent av rösterna i Xavitech, har åtagit sig att teckna sin pro rata-andel av företrädesemissionen, vilket motsvarar en total nyinvestering i Xavitech om minst cirka 5,7 MSEK. Följaktligen har teckningsåtaganden motsvarande 28,4 procent av företrädesemissionen erhållits.

Uppdatering: Företrädesemissionen tecknades till totalt cirka 37,6 procent och Xavitech tillförs därmed cirka 7,5 MSEK före emissionskostnader, varav cirka 5,8 MSEK erläggs genom kvittning av fordran på Xavitech.

Uppdaterat: 2020-08-24

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss