Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Xavitech AB

Xavitech AB

Xavitech AB
Industrigatan 17
871 53 Härnösand

Hemsida:

www.xavitech.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Xavitech är en större delägare i it-konsulten Frontwalker Group. Vidare äger man Xavitech Micropumps AB som ska knoppas av.

Teckningsperiod:

20 december 2019 - 20 december 2019

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

6,57 Mkr

Teckningskurs:

1,20 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

6,52 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad till Empir Group, Danica Pension, Atize AB, Ratcoin AB och Avanza Pension. 2,96 Mkr av emissionen avser kvittning av Empir Group AB:s fordran på bolaget.

Post:

Övrigt:

Styrelsen för Xavitech avser även att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare under första kvartalet 2020.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss