Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Xavitech AB

Xavitech AB

Xavitech AB
Industrigatan 17
871 53 Härnösand

Hemsida:

www.xavitech.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Xavitech är en större delägare i it-konsulten Frontwalker Group. Vidare äger man Xavitech Micropumps AB som ska knoppas av.

Teckningsperiod:

12 maj 2016 - 31 maj 2016

Lista:

Alternativa Listan

Emissionsbelopp:

2,80 Mkr + 0,78 Mkr

Teckningskurs:

10 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

9 maj 2016

Värdering:

22,4 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:8. Åtta (8) befintliga A- eller B-aktier i Xavitech AB berättigar till teckning av en ny B-aktie.

Post:

Minimum 500 aktier vid teckning utan företrädesrätt.

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss