Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Wonderful Times Group AB

Wonderful Times Group AB

Wonderful Times Group AB
Grönlandsgatan 1B 1tr
76130 Norrtälje

Hemsida:

www.valuetree.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Wonderful Times Group affärsidé är att utveckla industriella verksamheter som kombinerar ett globalt industriellt nätverk med en modern e-handel på utvalda geografiska marknader. Det globala nätverket omfattar en komplett industriell värdekedja innehållande FoU, industriell design, produktutveckling, produktion, marknadsföring, försäljning och eftermarknad. Wonderful Times Group AB hette tidigare Value Tree Holdings AB.

Teckningsperiod:

1 juni 2014 - 10 juni 2014

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

12 Mkr

Teckningskurs:

0,10 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

5,77 Mkr pre-money.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

Övrigt:

Företaget försökte under februari-mars 2014 göra en nyemission till 0,35 kr per aktie, intresset var dock för lågt. Därför planerar företaget att göra denna i stället.

Styrelsen har vidare, genom bindande åtaganden från huvudaktieägare, VD samt externa investerare säkerställt att aktier kommer att tecknas för ett belopp motsvarande minst 9,5 miljoner kronor.

Obs, datum är en uppskattning. Beslut tas den 26 maj.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss