Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Wifog Holding AB

Wifog Holding AB

Wifog Holding AB
Eriksbergsgatan 8 A 2tr
114 30 Stockholm

Hemsida:

www.wifog.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Wifog tillhandahåller lösningar som gör att mobilanvändare kan sänka sina kostnader genom att se på reklam och ta del av olika erbjudanden. Wifog Holding AB hette tidigare Forestlight Studio AB. Forestlight Studio AB hette tidigare White Shark AB.

Teckningsperiod:

3 juli 2017 - 13 juli 2017

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

35 Mkr

Teckningskurs:

2,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktas till innehavare av konvertibler.

Post:

Övrigt:

Uppdatering: Teckningsperioden förlängs till den 13 juli 2017.

Uppdatering: Den största tecknaren betalade aldrig för aktierna. I början av november 2017 meddelade Wifog att aktierna har förverkats, samt tecknats och betalats av andra investerare.

Uppdaterat: 2017-11-06

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss