Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i WeSC AB

WeSC AB

WeSC AB
Midskogsgränd 5
11543 Stockholm

Hemsida:

www.wesc.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Design, produktion och försäljning av kläder inom segmentet "streetwear" under varumärket WESC. WeSC AB hette tidigare We Rock AB.

Teckningsperiod:

5 januari 2016 - 20 januari 2016

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

21,9 Mkr

Teckningskurs:

1,65 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

30 december 2015

Värdering:

76,7 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 2:7. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje på avstämningsdagen innehavd aktie. Sju (7) teckningsrätter berättigar innehavaren till teckning av två (2) nya aktier i WeSC.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss