Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i W & IT Solutions Group AB

W & IT Solutions Group AB

W & IT Solutions Group AB
Birger Jarlsgatan 21
111 45 Stockholm

Hemsida:

wanditsolutions.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

W & IT Solutions Group bedriver verksamhet inom handel med metaller och råvaror och begagnad elektronik genom sina dotterbolag Precisionsstål i Stockholm AB och W & IT Solutions AB och W & Solutions II AB. W & IT Solutions Group AB hette tidigare Precisionsmetall Group AB. Precisionsmetall Group AB hette tidigare GoldX International AB. GoldX International AB hette tidigare Stureguld Sverige AB.

Teckningsperiod:

5 februari 2021 - 19 februari 2021

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

7,2 Mkr

Teckningskurs:

0,45 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

3 februari 2021

Värdering:

1,3 Mkr pre-money eller 3,6 Mkr pre-money, båda uppgifter framgår i memorandumet.

Villkor:

Företrädesemission. Själva villkoren är motsägelsefulla. Man anger 1:2, men skriver i löpande text att det är 2:1. Antal aktier anges öka från 8 030 079 till högst 24 090 237, vilket således betyder att villkoren är 2:1. Men de siffrorna stämmer inte överens med den angivna pre-money-värderingen.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss