Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Volvo Car AB

Volvo Car AB

Volvo Car AB
VAK building, Assar Gabrielssons väg
405 31 Göteborg

Hemsida:

www.volvocars.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Volvo Cars tillverkar och säljer personbilar.

Teckningsperiod:

19 oktober 2021 - 27 oktober 2021

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

20 Mdkr + 5,3 Mkdr i konvertering (+3,75 Mdkr i befintliga aktier)

Teckningskurs:

53 kr (53-68 kr)

Likviddag:

1 november 2021

Avstämningsdag:

Värdering:

Uppdatering: 53 kr per aktie. 156,5 Mdkr pre-money räknat på mitten av kursintervallet. Dra av 5,3 Mdkr om inte preferensaktier ska räknas in i värderingen.

Villkor:

Riktar sig till allmänheten i Sverige, Danmark, Finland och Norge, samt institutioner. Allmänheten avser i detta fall de som har en depå hos SEB, Swedbank, Avanza och Nordnet.

Post:

50 aktier, minimum 100 aktier.

Övrigt:

Volvo Cars noteras på Nasdaq Stockholm den 28 oktober 2021.

AMF Pensionsförsäkring, Swedbank Robur Fonder, If Skadeförsäkring AB (publ), Nordea Investment Management AB, på vägnar av Nordea Funds Ltd., Skandia Fonder AB och Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt samt Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab har åtagit sig att, på sedvanliga villkor, förvärva aktier i Erbjudandet för ett sammanlagt belopp motsvarande cirka 6,4 miljarder SEK, vilket motsvarar 26 procent av bruttolikviden från nyemissionen av stamaktier av serie B.

De institutionella investerarna AMF och Folksam kommer att konvertera hela sina respektive investeringar i preferensaktier och inneha stamaktier av serie B i Volvo Cars efter genomförandet av Erbjudandet. De konverterade investeringarna motsvarar totalt cirka 5,3 miljarder SEK. AMFs och Folksams investeringar, tillsammans med de övriga Cornerstone-investerarnas åtaganden, motsvarar ett totalt belopp om cirka 11,7 miljarder SEK.

Uppdatering: Priset per aktie är nu satt till 53 kr. Erbjudandet har minskats från 25 till 20 Mdkr och vidare ska upsize-optionen på 5 Mdkr inte användas. Noteringen är nu planerad till 29 oktober.

Första AP-fonden, Tredje AP-Fonden och Fjärde AP-Fonden, Alecta, Ömsesidigt och Folksam är nu också ankarinvesterare. Vidare har AMF ökat sin teckning.

Uppdaterat: 2021-10-25

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss