Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i VO2 Cap Holding AB

VO2 Cap Holding AB

VO2 Cap Holding AB
Jakobsbergsgatan 16
111 44 Stockholm

Hemsida:

www.vo2cap.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

VO2 Cap är en compounder som förvärvar, förädlar och expanderar entreprenörsbolag inom media och tech med tydlig värdepotential. VO2 Cap Holding AB hette tidigare Curando Nordic AB. Curando Nordic AB hette tidigare Rethinking Care Sweden AB.

Teckningsperiod:

7 december 2021 - 21 december 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

25 Mkr

Teckningskurs:

13 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

3 december 2021

Värdering:

575 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:23. Varje befintlig aktie i VO2 Cap ger en (1) teckningsrätt, och tjugotre (23) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 80 procent av den totala emissionsvolymen om cirka 25 miljoner kronor, varav teckningsförbindelser utgör cirka 28,5 procent (cirka 7,1 miljoner kronor) och garantiåtaganden utgör cirka 51,5 procent (cirka 12,9 miljoner kronor).

Uppdaterat: 2021-12-06

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss