Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Vitrolife AB

Vitrolife AB

Vitrolife AB
Gustaf Werners g. 2
421 32 Västra Frölunda

Hemsida:

www.vitrolife.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling.

Teckningsperiod:

8 juli 2021 - 9 juli 2021

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

3 558,3 Mkr

Teckningskurs:

368,92 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad emission via ett accelererat bookbuilding-förfarande anordnat av SEB.

Post:

Övrigt:

Den riktade nyemissionen omfattas till fullo av teckningsåtaganden från William Demant Invest A/S, Bure Equity AB, Fjärde AP-fonden och AMF. William Demant Invest A/S har förbundit sig att teckna aktier för 1 322 MSEK, Bure Equity AB för 203 MSEK, Fjärde AP-fonden för 1 017 MSEK och AMF för 1 017 MSEK, till ett pris om 368,92 SEK per aktie, vilket motsvarar teckningskursen för apportemissionen av aktier i Vitrolife till säljaren av Igenomix.

Likviden från den riktade nyemissionen kommer att användas för att delfinansiera förvärvet av företaget Igenomix S.L.

Uppdaterat: 2021-07-09

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss