Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Vitrolife AB

Vitrolife AB

Vitrolife AB
Gustaf Werners g. 2
421 32 Västra Frölunda

Hemsida:

www.vitrolife.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Vitrolife är en internationellt verksam medicinteknisk koncern. Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling.

Teckningsperiod:

25 oktober 2012 - 26 oktober 2012

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

1,35 MEUR

Teckningskurs:

Marknadskurs

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till tidigare aktieägare i Cryo Management Ltd.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss