Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Vindico Security AB

Vindico Security AB

Vindico Security AB
Bergfotsgatan 3
43135 Mölndal

Hemsida:

www.vindico.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Vindico Security, som består av moderbolaget och dotterbolagen Uni Safe Försäljnings AB och Key Innovations AB, marknadsför och säljer säkerhetsprodukter och system framför allt till detaljhandeln, offentlig förvaltning och skolor.

Teckningsperiod:

28 september 2020 - 14 oktober 2020

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

4,57 Mkr + 1,43 Mkr

Teckningskurs:

0,60 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

21 september 2020

Värdering:

9,14 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:2. För varje (1) befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Det krävs två (2) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss