Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Viking Supply Ships AB

Viking Supply Ships AB

Viking Supply Ships AB
Lilla Bommen 6
404 28 Göteborg

Hemsida:

www.vikingsupply.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Viking Supply Ships är en svensk rederikoncern. Verksamheten är fokuserad inom offshore och isbrytning primärt i Arktiska samt subarktiska områden. Viking Supply Ships AB hette tidigare Rederi AB Transatlantic.

Teckningsperiod:

5 december 2016 - 19 december 2016

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

207 Mkr

Teckningskurs:

1,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

2 december 2016

Värdering:

266 Mkr pre-money.

Villkor:

Förerädesrätt 7:9. Varje befintlig A-aktie berättigar till sju (7) teckningsrätter av serie A och varje befintlig B-aktie berättigar till sju (7) teckningsrätter av serie B. Nio (9) teckningsrätter ger rätt till teckning av en (1) ny aktie med primär företrädesrätt, varvid teckningsrätter av serie A berättigar till teckning av A-aktier och teckningsrätter av serie B berättigar till teckning av B-aktier

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss