Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Viking Supply Ships AB

Viking Supply Ships AB

Viking Supply Ships AB
Lilla Bommen 6
404 28 Göteborg

Hemsida:

www.vikingsupply.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Viking Supply Ships är en svensk rederikoncern. Verksamheten är fokuserad inom offshore och isbrytning primärt i Arktiska samt subarktiska områden. Viking Supply Ships AB hette tidigare Rederi AB Transatlantic.

Teckningsperiod:

12 november 2013 - 28 november 2013

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

Omkring 150 Mkr

Teckningskurs:

Likviddag:

Avstämningsdag:

8 november 2013

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt.

Post:

Övrigt:

Bolagets största aktieägare Kistefos, som innehar cirka 62,9 procent av kapitalet och cirka 58,4 procent av rösterna i TransAtlantic, har åtagit sig att teckna sin pro rata-andel i Nyemissionen (” Teckningsåtagandet ”). Kistefos har dessutom garanterat teckning av återstående del av Nyemissionen, dvs. de aktier som inte tecknas av övriga aktieägare med stöd av primär eller subsidiär företrädesrätt, motsvarande cirka 37,1 procent av nyemissionen (” Garantiåtagandet ”). Därmed är nyemissionen till fullo garanterad. Garantiprovision utgår med 1,5 procent av Kistefos maximala garantiåtagande.

Den 4 november 2013 presenterar Transatlantic villkor och pris.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss