Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Vicore Pharma Holding AB

Vicore Pharma Holding AB

Vicore Pharma Holding AB
Pepparedsleden 1
431 83 Mölndal

Hemsida:

www.vicorepharma.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Vicore Pharma bedriver utveckling av en ny typ av läkemedelssubstanser med väldokumenterade antiinflammatoriska och organskyddande egenskaper. Vicore Pharma Holding AB hette tidigare Mintage Scientific AB.

Teckningsperiod:

17 juni 2022 - 17 juni 2022

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

3 Mkr

Teckningskurs:

34,21 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

2 455 Mkr pre-monet

Villkor:

Kvittningsemission riktad till Emeriti Bio och HaLaCore Pharma.

Post:

Övrigt:

Milstolpesersättning till samarbetspartners i samband med att första patienten doserats med C106. Engångsbetalning till bolagets samarbetspartners Emeriti Bio och HaLaCore Pharma om totalt ca 6 MSEK, varav 3 MSEK i kontant ersättning och 87 686 nyemitterade aktier i Vicore motsvarande ca 3 MSEK.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss