Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Vicore Pharma Holding AB

Vicore Pharma Holding AB

Vicore Pharma Holding AB
Pepparedsleden 1
431 83 Mölndal

Hemsida:

www.vicorepharma.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Vicore Pharma bedriver utveckling av en ny typ av läkemedelssubstanser med väldokumenterade antiinflammatoriska och organskyddande egenskaper. Vicore Pharma Holding AB hette tidigare Mintage Scientific AB.

Teckningsperiod:

2 november 2020 - 2 november 2020

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

3 Mkr

Teckningskurs:

21,1 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

1 274,8 Mkr pre-money

Villkor:

Apportemission riktad till HaLaCore Pharma AB.

Post:

Övrigt:

Vicore förvärvar patenträttigheter som samlat utgör en pipeline av nya prekliniska AT2R agonister från HaLaCore Pharma AB. Som ersättning för förvärvet kommer HaLaCore att erhålla en engångsbetalning om 6 MSEK, fördelat mellan cirka 3 MSEK i kontant ersättning och 142 054 nyemitterade aktier i Vicore motsvarande ca 3 Mkr.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss