Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Vicore Pharma Holding AB

Vicore Pharma Holding AB

Vicore Pharma Holding AB
Pepparedsleden 1
431 83 Mölndal

Hemsida:

www.vicorepharma.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Vicore Pharma bedriver utveckling av en ny typ av läkemedelssubstanser med väldokumenterade antiinflammatoriska och organskyddande egenskaper. Vicore Pharma Holding AB hette tidigare Mintage Scientific AB.

Teckningsperiod:

30 november 2018 - 30 november 2018

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

160 Mkr

Teckningskurs:

17 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

560,3 Mkr pre-money.

Villkor:

Riktad emission, till ett antal utvalda svenska och internationella långsiktiga institutionella investerare samt sektorspecialistfonder, inklusive HealthCap, Nordic Cross, Fjärde AP-fonden, Handelsbanken Fonder, HBM Healthcare Investments, Alfred Berg, Swedbank Robur, Eriksam Invest Aktiebolag och Unionen.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss