Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Veg of Lund AB

Veg of Lund AB

Veg of Lund AB
Södra Vallgatan 5
211 40 Malmö

Hemsida:

vegoflund.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Veg of Lund är verksamt inom den snabbt växande marknaden för växtbaserad mat. Bolaget har, baserat på egen forskning, tagit fram ett nytt alternativ för marknaden för mjölkalternativ.

Teckningsperiod:

25 augusti 2022 - 25 augusti 2022

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

6,06 Mkr

Teckningskurs:

6,65 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

85,2 Mkr pre-money

Villkor:

Kvittningsemission avseende lån från Anders Färnqvist, Drivator Equity AB och Kenneth Eriksson.

Post:

Övrigt:

Vidare har en långivare valt att utnyttja sina 100 000 teckningsoptioner. Vidare har Veg of Lund, i och med utnyttjandet av teckningsoptionerna, beslutat om tilldelning av aktier till en av långivarna. Varje teckningsoption medför rätt att teckna en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs om 5,23 kronor per aktie.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss