Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Veg of Lund AB

Veg of Lund AB

Veg of Lund AB
Södra Vallgatan 5
211 40 Malmö

Hemsida:

vegoflund.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Veg of Lund är verksamt inom den snabbt växande marknaden för växtbaserad mat. Bolaget har, baserat på egen forskning, tagit fram ett nytt alternativ för marknaden för mjölkalternativ.

Teckningsperiod:

5 oktober 2021 - 5 oktober 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

2,29 Mkr

Teckningskurs:

33,91 kr / 27,49 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Kvittningsemission riktad till Jan Erik Olsson och Thomas Holmgren avseende lån.

Post:

Övrigt:

Teckningskursen per aktie i den riktade emissionen till Jan Erik Olsson uppgår till 33,91 kronor och teckningskursen per aktie i den riktade emissionen till Thomas Holmgren uppgår till 27,49 kronor. Teckningskurserna i båda emissionerna innebär en rabatt om 7,5 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie omedelbart före respektive långivares begäran.

Uppdaterat: 2021-10-05

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss